Vision

Östersunds Curlingklubb
– En nationell förebild som möjligheternas klubb i en levande arena.

 

Värdegrund

Östersunds Curlingklubb är en klubb där glädje och kamratskap kombineras med ansvarstagande och sportsligt uppförande.
Vi präglas av öppenhet, lojalitet och stolthet samt välkomnar alla på sina egna villkor.

 

Verksamhetsidé

– Curling som motion och tävlingsverksamhet för ALLA, med glädje som ledstjärna
– En generationsöverskridande aktivitet för hjärta och hjärna.
– Social friskvård i en trygg gemenskap med kunniga ledare.
– En levande mötesplats med arrangemang på alla nivåer.

RF Vision och värdegrund

Svensk idrott är det samlingsnamn vi använder för alla idrottsförbund och deras medlemsföreningar med sina tre miljoner medlemmar. När vi gemensamt samlas och talar med en enad röst kallar vi oss svensk idrott.

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass.

Svensk idrott vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund
Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsens har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

Läs mer om vad idrotten vill 
Svensk idrottsrörelses vision är att göra svensk idrott till världens bästa. För alla på alla nivåer. Läs mer om visionen och verksamhetsidén på Riksidrottsförbundets (RF).

Mer om SISU Idrottsutbildarnas värdegrund hittar du här.