ÖCK styrelse 2023-2024

Ordförande Magnus Swartling
Extern kassör
Cathrine Lindahl
Ledamot
Jörgen Nilsson
Ledamot (veteran)
Eva Borgh
Ledamot (veteran)
Christin Wåhlén
Ledamot
Anders Lööf
Ledamot Peter Cedervall
Ledamot Torbjörn Vindahl
Suppleant (veteran) Lars-Olof Karlsson
Suppleant  Rickard Hallström
Valberedning
Per Bergman (sammankallande)
Marcus Olofsson
Lars Bäckström
Catrin Bitén