ÖCK styrelse 2023-2024

Ordförande Magnus Swartling
Extern kassör
Cathrine Lindahl
Ledamot
Jörgen Nilsson
Ledamot (veteran)
Eva Borgh
Ledamot (veteran)
Christin Wåhlén
Ledamot
Anders Lööf
Ledamot Peter Cedervall
Suppleant (veteran) Lars-Olof Karlsson
Suppleant  Rickard Hallström
Valberedning
Per Bergman (sammankallande)
Marcus Olofsson
Lars Bäckström
Catrin Bitén