ÖCK styrelse 2022-2023

Ordförande Eva Borg
Extern kassör
Anders Lööf
Ledamot (marknad)
Jörgen Nilsson
Ledamot (föräldrarepresentant)
Vakant
Ledamot (veteran)
Christin Wåhlén
Ledamot
Vakant
Ledamot
Vakant
Valberedning
Birger Lööf
Annica Norrlander (sammankallande)
Patrik Sjödin