Medlemsinsatser

Östersunds Curlingklubb är en ideell förening. I grunden innebär det att medlemmarna deltar med ideella insatser för att hålla på med ett intresse man delar med andra. Det betyder också att alla medlemmar tillsammans är ansvariga för verksamheten och att bidra till föreningens utveckling.
På senare år har det däremot varit mycket arbetsamt att jaga runt efter medhjälpare inför olika aktiviteter och det löpande underhållet av curlinghallen, vilket inneburit att mycket av arbetet hittills gjorts av en liten grupp medlemmar.
För att involvera alla medlemmar i verksamheten tog en arbetsgrupp fram ett förslag om att införa medlemsinsatser. Förslaget antogs av styrelsen och årsmötet beslutade att införa det fr.o.m. säsongen 2015-16.
Huvudsyftet är att fördela arbetet jämnare och att se till att fler medlemmar är delaktiga i föreningens verksamheter. Många andra idrottsföreningar arbetar framgångsrikt efter liknande koncept, t.ex. Härnösands CK.

Vår verksamhet inom ÖCK kräver ideella insatser genom bl.a. skötsel av isen och klubbens allmänna utrymmen, funktionärer vid arrangemang etc. Allt som vi tillsammans gör skall leda till att vi har en fungerande verksamhet och en förening som vi trivs med att vara medlemmar i. Förhoppningen är att alla kan arbeta för att stärka klubbkänslan och genomföra fler aktiviteter för alla våra medlemmar.

Meningen är att varje medlem ska bidra genom att göra några av de sysslor som behövs för att klubbens verksamhet ska fungera, men om man absolut inte kan eller vill hjälpa till finns en möjlighet att ”friköpa” sig från sina insatser genom att då inte få tillbaka de 700kr.
Antal insatser grundar sig på hur mycket resp. grupp nyttjar curlinghallen.

Medlemsinsatser gäller för alla medlemmar i någon form.
Men medlemmen kan givetvis ta hjälp av någon utomstående till sina insatser, men man står själv som ansvarig för att insatserna genomförts. För mindre barn gäller i första hand att föräldrarna tar ansvaret för genomförandet.

Styrelsens förhoppning är att medlemmarna i första hand vill ställa upp och hjälpa till.
Det är ju vi medlemmar som tillsammans som utgör föreningen. Därför måste vi också hjälpa till för att allt skall fungera. 

Vad menas med medlemsinsatser?

Veteranernas insatser:

 • Isvård och sköta fikat vid veteranserien*
 • ”Hallvärd” översyn/lättare städ en dag per säsong (se närmare förklaring nedan)
 • Plus minst 3 valfria insatser för att komma upp till 5 insatser totalt
  * Veteranerna kan tillgodoräkna en insats per säsong för att de sköter om caféet och städar i hallen/förbereder isen i samband med veteranmatcherna. 


Övriga medlemmars insatser:

 • Nybörjare U21: Baka/bjuda på fika till ons träningen 1gång/barn/säsong + 1 cafépass vid tävling
 • ”Hallvärd” översyn/lättare städ en dag per säsong (se förklaring nedan)
 • U21 (4 st) Senior (5 st) valfria insatser för att komma upp i rätt antal.


Hallvärdens sysslor:
Man ser till att curlinghallen är i presentabelt skick. Om alla hjälps åt att hålla ordning löpande behöver insatsen för den enskilde inte ta längre än 30-60 min. Välj en dag som passar dig på listan som sitter på anslagstavlan. Sysslor som ska göra: ställa ihop stolar, torka borden, starta diskmaskinen, tömma papperskorgar, fylla på förbrukningsartiklar på toaletterna, se till att glidsulorna är rena, byta ev. trasiga lampor, släcka onödiga lampor, sopa upp skräp om det behövs. Dammsuga mattorna runt isen. En checklista sitter på anslagstavlan. 

Exempel på övriga insatser som du kan göra (1 insats räknas om den pågår minst 4 tim)

Insatser inför och efter säsong:

 • Delta vid isläggning i september (hålla slang, måla ringar/linjer) < 4 tim
 • Delta vid borttagning av is i april = 4 tim
 • Städa hallen efter säsongstängning
 • Delta i vår eller höststädning av hela hallen = 4 tim


Insatser vid tävlingar: 

 • Hjälpa till på isen inför och under tävlingar, t.ex. sopa snö, nippa och dra matta
 • Stå i cafét under tävlingar
 • Städning av hela hallen inför tävlingar

 • Sekretariat vid tävlingar, t.ex. uppdatera Cuponline

 • Övriga funktionärer matchpass per tävlingsdag (hjälpa tävlingsledaren, hålla ordning och reda, rensa resultattavlan)


Diverse insatser:

 • Storstäda inför tävlingshelg eller inför/efter ”offseason” uthyrningar 
 • Baka till Caféet för försäljning (en gång per medlem kan tillgodoräknas)
 • Göra saker från Akutlistan, t.ex. måste byta lysrör, tvätta sopdynor m.m. (Listan kommer att sitta på anslagstavlan)
 • Ställa upp som ”ambassadör” vid prova-på tillfällen eller rekryteringsdagar.


Tränare och kursledare:

 • Kursledare, blått kort m.m.
 • Tränarinsats vid minst fyra gånger vid onsdagsträningar miniorer/juniorer                           


För de som är ansvariga för klubbens arbetsgrupper (en per grupp) eller har annan tidskrävande uppgift under hela säsongen är övriga insatser inte tvingande. 

Mer omfattande uppdrag som i sig räknas som 5 st. insatser  

 • Ansvarig för mötesplatsen, (planering, inköp och t.ex. uppföljning av insatserna i caféet)
 • Tävlingsansvarig
 • Ansvarig för bokning/planering av företagsevent under hela säsongen.

 • Ansvarig för bokning av övriga instruktioner, skoluthyrningar och privatuthyrningar.
 • Planera och administrera Företagscurlingen (Inbjudan, schema, infomöte, resultat)
 • Planera och administrera Östersundsserien (Inbjudan, schema, infomöte, resultat)
 • Planera och administrera Veterancurlingen (Inbjudan, schema, infomöte, resultat)
 • Planera och administrera t.ex. End of Season, Figur (Inbjudan, schema, infomöte, resultat)
 • Ansvarig, planering och inköp för veteranernas fika
 • Ansvarig för drift och underhåll i hallen
 • Ansvarig för juniorträningar
 • Administrera insatssystemetOrdförande, kassör samt styrelse 
Arbetsuppgifterna för ordförande och kassör är mycket tidskrävande och motiverar en lägre medlemsavgift. 


 • Styrelseuppdrag övriga = räknas med 1 st insats per genomfört styrelsemöte.