Välkomna till ÖCK:s Figurspel

Dags för ÖCK:s figurspel den 26 oktober, och sedan kör vi torsdagar fram tills isen är borta. Start 19.00 som tidigare, så samling senast 18.50 för att hinna förbereda oss. Liksom i fjol och som övrig verksamhet så ingår figurcurlingen fritt för fullt betalande medlemmar. För er som inte är fullt betalande medlemmar betalar 50kr i startavgift. Betalas kontant eller genom Swish till 076-107 38 03 (Patrik Sjödin)

Figurcurlingen innebär individuellt spel och passar verkligen alla – juniorer, seniorer, veteraner, 65+are, rullare, företagscurlare, juniorföräldrar och allt från nybörjare till elit – alla är välkomna!
Det är utmärkt träning där vi främst utmanar oss själva, men utvecklas tillsammans för att försöka sätta nya personliga rekord. I en familjär och trevlig stämning peppar och stöttar vi varandra för att klara uppgifterna på bästa sätt.
För de som vill går det förstås också att jämföra och tävla mot varandra.

Figur går ut på att man spelar 8 bestämda uppgifter. Det spelas 4 stenar per uppgift och man får 0–3 poäng per sten (max 96 p totalt). Främst en tävling mot dig själv och din utveckling mot fler poäng.
För er som aldrig provat på detta förklarar vi reglerna för varje figur, så alla kan vara med!

För yngre juniorer (upp till 16 år) finns även en enklare, kortare figurserie.
Någon gång kan figuren ställas in på grund av uthyrning eller annat (meddelas på klubbens Facebooksida och/eller via sms)

Efter ett antal veckors ”träning” kör vi  ett klubbmästerskap (tid meddelas senare) för de som vill – med klasser för damer och herrar samt juniorer och veteraner.

Varmt välkomna!

Figurgruppen: Patrik Sjödin och Mikael Ljungberg

Riksfiguren och 100-klubben
Genom att resultaten registreras och skickas in till Svenska curlingförbundet så är alla med och tävlar mot övriga curling-Sverige i det roliga och utmanande figurspelet. 100-klubben ingår som en deltävling i riks­figuren och räknas ut genom att man lägger ihop resultat och ålder – med 100 som en “drömgräns”. Alla deltagare är då också med i utlottning av presentkort.

Stipulationsmärken

Märken som du får om du når vissa poäng inom figurspelet (får bara ett per säsong).
BRONS 35 poäng för damer/40 poäng för herrar
SILVER 45 respektive 50
GULD 55 respektive 60
ELITMÄRKET 65 respektive 70
STORMÄSTARMÄRKET För att erövra detta måste du nå elitmärkesnivån 5 gånger efter att du tagit elitmärket.

Hur spelar man figur

Figur är en individuell form av curling. Den går ut på att man spelar 8 bestämda uppgifter. Det spelas 4 stenar per uppgift och det går att få maximalt 3 poäng per sten vilket ger maximalt 96 poäng. Här redovisas Svenska Curlingförbundets regler.

 

Svenska Curlingförbundets regler för figurspel

Måttuppgifter - liggstenar
Av skissen framgår såväl måttuppgifterna som hur ”liggstenarna” skall placeras vid de olika spelfigurerna. På varje bana spelas 2 stenar i vardera riktningen.

Skissen visar liggstenar upplagda för inhandslägen. Vid outhandsspel skall liggstenarna i tillämpliga fall placeras i spegelvända lägen.

Figur 1: ”Hålla rent” (Clearing)


En liggsten placeras på tee. Den ska slås helt ur boet. Även slagstenen ska helt ut ur spel. Hamnar den helt utanför boet ger det 3 poäng. Ligger den kvar inom 12-fots-cirkeln (dvs minst tangerar boet) ger det 2 poäng. Kvar inom 8-fotscirkeln ger 1 poäng. Kvar i 4-fotscirkeln blir 0 poäng.

Kommentar: Figuren motsvarar i möjligaste mån den situation i lagspel då det är taktiskt riktigt att hålla rent framför och/eller i boet, i varje fall för en eventuell dragning till ”4-foten” med sista sten. Av praktiska skäl läggs liggstenen på tee. En placering framför boet skulle ge deltagare och funktionärer stora bekymmer att förhindra stenarna att störa verksamheten på sidobanorna.

 

Figur 2: Gardering


En liggsten placeras på tee (stenläge 2). Om spelarens sten passerar hoglinjen och stannar högst 6 tum (täcker eller tangerar sidolinje) från centrallinjen (”linan”) utan att helt ha passerat tvärlinjen (2 fot framför boet) räknas2 poäng. Vidrör den spelade stenen centrallinjen utan att helt ha passerat tvärlinjen räknas 3 poäng. Om den spelade stenen passerat tvärlinjen utan att vidröra liggstenen räknas för motsvarande lägen visavi centrallinjen 1 poäng respektive 2 poäng.

Kommentar: Garder inne i eller i omedelbar närhet av boet är i regel mindre bra. Att redan i den andra figuren lägga en gard (på nypebblad bana) kan anses väl svårt, men det är ett mycket vanligt krav i lagspel att i motsvarande situation kunna lägga en bra centergard.

 

Figur 3: Utslagning plus helst invick


Liggstenen placeras med kanten 2 1⁄2 fot från tee med framkanten mot linjen i 45 graders vinkel mot centrallinjen (stenläge 3). Liggstenen ska slås helt ur boet. 3 poäng räknas om slagstenen minst tangerar 4-fotscirkeln. 2 poäng om slagstenen åtminstone tangerar 8-fotscirkeln. 1 poäng om slagstenen minst tangerar 12-fotscirkeln.

 

Figur 4: Inläggning


3 poäng räknas om slagstenen minst tangerar 4-fotscirkeln. 2 poäng om slagstenen minst tangerar 8-fotscirkeln och 1 poäng om slagstenen minst tangerar 12-fotscirkeln.

 

Figur 5: Framknack


En liggsten placeras 10 fot från teelinjen och två fot sidledes från centrallinjen (stenläge 5). Slår spelande stenen fram liggstenen så att den når boet räknas poäng enligt figur 4.

 

Figur 6: Utslagning av garderad sten


En liggsten placeras på tee och en annan som gard i vinkeln mellan hoglinjen och centrallinjen (stenläge 6).

Kommentar: Spelstenen ska utan att vidröra garden slå liggstenen helt ur boet. Spelstenens läge efter utslagningen ger poäng enligt figur 3.

 

Figur 7: Inläggning genom port


En liggsten placeras 10 fot från tee med innerkanten mot centrallinjen. En annan placeras 2 fot från den första på andra sidan centrallinjen (stenlägen 7). Passerar den spelade stenen genom porten utan att vidröra liggstenarna och därefter når boet räknas poäng enligt figur 3.

 

Figur 8: ”Indelning” (Klyvning)


En liggsten placeras i vinkeln mellan centrallinjen och tvärlinjen 2 fot framför boet (stenläge 8). För att poäng ska erhållas måste slagstenen träffa (röra) liggstenen. 3 poäng räknas om båda stenarna når och stannar i boet. 2 poäng om endast slagstenen når och stannar i boet. 1 poäng om endast liggstenen når och stannar i boet.

 

Särspelsfigur: Inläggning


Spelare inblandade i särslagning spelar 4 stenar var (2 i vardera spelriktningen). Poäng fördelas enligt följande: 5 poäng om stenen täcker eller tangerar teepunkten, 4 poäng om stenen täcker eller tangerar 1-fotscirkeln, 3 poäng om stenen tangerar eller stannar inom 4-fotscirkeln, 2 poäng om stenen tangerar eller stannar inom 8-fotscirkeln, 1 poäng om stenen tangerar eller stannar inom 12-fotscirkeln. Om avgörande inte skett efter en omgång spelas en sten i taget tills avgörande sker (”sudden death”).