Östersunds Curlingklubb

Bildad Saknas
Föreningsnummer – RF 8023-12
Formellt namn Östersunds Curlingklubb
Besöksadress Curlinghallen, Gunder Häggs väg 5, 831 52 Östersund
Telefon
070-272 35 75
E-postadress info@ostersundscurling.se
Organisationsnummer 893200-8504
Bankgiro 5459-7505
PlusGiro
512573-7
Betalningsvillkor Betalningsvillkor framgår av avier och fakturor. Om inte annat särskilt framgår tillämpas 15 dagar.
Moms Föreningens verksamhet är inte momspliktig. Medlemsavgifter och andra avgifter som debiteras medlemmar inkluderar därför inte moms.